Generalforsamling 18/11 2019

Generalforsamling i Bering Ungdoms- og Gymnastikforening

mandag den 18. november 2019

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag:

Ændring af vedtægter incl. navn (se vedtægter her)

  • Valg af formand
  • Valg af den øvrige bestyrelse:

På valg er: Anette Fogh (ønsker ikke genvalg)

                  Peter Laursen (ønsker ikke genvalg)

                      Sanne Falkenberg Andersen

  • Valg af 2 suppleanter:

På valg er: Jan Moesgaard

                  Brita Vejrup Richter

  • Valg af revisor:

På valg er: Thomas Bent Andersen

  • Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *